We use cookies to imporve your experience. By using our site, you consent to our cookie policy Learn more
arrow arrow_up breadcrumb-chevron-right breadcrumb-home dropdown-arrow-down loader GALogoWUNEP GALogo2018 GALogo2019 menu read-more-plus rrss-email rrss-facebook rrss-flickr rrss-instagram rrss-linkedin rrss-twitter rrss-vimeo rrss-youtube rrss_google_plus rrss_skype rrss_web pdf search share Completed In Process Ideas In Develpment Toogle Toogle Thumbnail View List View play close filter-collapse filter edit media_photo_library media_video_library graphics pictures videos collections next

NBFN: De ti viktigste trendene fra 2023

14 Feb 2024

I Norge herjet stormen Hans på sensommeren og gjorde klimakrisen mer nærværende. Selv om påvirkningene av disse katastrofene på blå skog ikke alltid er like lett å se, er effektene ikke til å ta feil av. Varmere hav driver krabber og kråkeboller nordover til nye leveområder. Flommen utløst av stormen Hans førte til mye jordavrenning ut i Oslofjorden, som mørknet vannet og fratok artene i det marine økosystemet lyset de trenger for å trives. Fremmedarten ”havnespy”, Didemnum vexillum, spredte seg til norske tareskoger og fortrengte eksisterende arter. Disse katastrofene understreket sammenhengen mellom klima- og naturkrisen, og hvor avgjørende det er å ha motstandsdyktige økosystemer for å unngå de mest alvorlige konsekvensene for både oss mennesker og miljøet vårt. De tydeliggjordeogså behovet for tiltak for å sikre den rollen blå skog har når det kommer til bevaring av biologisk mangfold, karbonlagring og økt motstandskraft mot klimaendringer for både mennesker og dyr.


I løpet av 2023 ble det tatt betydelige skritt for å sikre naturpositive tiltak for å beskytte naturomgivelsene våre. På de vitenskapspolitiske arenaene er Norge blant landene som arbeider for å gjennomføre FNs Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (Naturavtalen, GBF). Havpanelet publiserte ”Blue Carbon Handbook”, Verdensbanken skrev en omfattende veileder for regjeringer som ønsker å investere i blått karbon, og grasrotinitiativer som Kelp Forest Challenge vokste. Kunnskapen om blå skog, det blå karbonkretsløpet, god forvaltningspraksis og teknologiske muligheter økte, i tillegg til innsatsen for å etablere og styrke marine verneområder. I et år preget av kriser fremstod 2023 også som et år preget av handling. 


Denne rapporten presenterer et utvalg av de ti viktigste trendene fra året som gikk, slik Norsk nettverk for
blå skog (NBFN) ser det. Den tar for seg regionale, nasjonale og globale trender med sikte på å vise
områder med betydelig fremgang og identifisere felt hvor det trengs mer samarbeid. Vi avslutter hver trend
med å peke på områder som bør følges med på i 2024 og årene fremover.

Read More

Related Sustainable Development Goals

GRID-Arendal's activities support the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Partners

GRID-Arendal's activities are nearly always a cooperative undertaking made possible through collaboration with partners and donors.

Related activities

View all activities