We use cookies to imporve your experience. By using our site, you consent to our cookie policy Learn more
arrow arrow_up breadcrumb-chevron-right breadcrumb-home dropdown-arrow-down loader GALogoWUNEP GALogo2018 GALogo2019 menu read-more-plus rrss-email rrss-facebook rrss-flickr rrss-instagram rrss-linkedin rrss-twitter rrss-vimeo rrss-youtube rrss_google_plus rrss_skype rrss_web pdf search share Completed In Process Ideas In Develpment Toogle Toogle Thumbnail View List View play close filter-collapse filter edit media_photo_library media_video_library graphics pictures videos collections next

Slik kan vi redde havet! 🐬 | Ecosystem-Based Integrated Ocean Management | WWF Verdens naturfond

Presset fra klimaendringer og menneskelig aktivitet har aldri vært større. Vi har mistet over halvparten av alt liv på jorda på 50 år, og ingenting tyder at trenden vil snu med det første. 


Over 90 prosent av de kommersielle fiskebestandene er overfisket eller utnyttet til det maksimale, samtidig som at korallrevene trues mer enn noen gang. 


Hvis vi ikke endrer måten vi utnytter havet på, risikerer vi en fullstendig kollaps av økosystemene og enorme konsekvenser for milliarder av mennesker som er avhengige av ressursene for å livnære seg selv og sine samfunn. 


WWF mener at økosystembasert helhetlig havforvaltning er ett av svarene vi trenger for å redde havet, og sammen med GRID-Arendal har vi derfor produsert rapporten «Ecosystem-Based Integrated Ocean Management: A Framework for Sustainable Ocean Economy Development» som forklarer hva dette innebærer.


Gjennom denne vil vi gjøre stoffet og kunnskapen mer tilgjengelig for dem som jobber med havforvaltning i myndigheter og sivilsamfunn over hele verden.


Presentasjonen starter ved 02:21, etter en kort introduksjon fra prosjektansvarlig i WWF, Inger Haugsgjerd. The pressure on nature from climate change and human activity has never been greater. We have lost a staggering 60% of life on the planet in only the last 50 years and these trends show no sign of abating.


Over 90% of fish stocks are fully exploited or overfished. Coral reefs, which cover 0.1% of the ocean and have 25% of all marine species depending on them, are severely threatened by a warmer and more acidic ocean.


When working toward a sustainable blue economy, an Ecosystem-Based Integrated Ocean Management is an essential and fundamental framework. WWF-Norway and GRID-Arendal have therefore published the report «Ecosystem-Based Integrated Ocean Management: A Framework for Sustainable Ocean Economy Development». 


We hope this report can contribute to clarify good ocean management, providing the tools needed to manage ocean space holistically and sustainably.


The presentation starts at 02:21, after opening remarks from WWF-Norway's project manager Inger Haugsgjerd. 


Author: Louise Lieberknecht, GRID-Arendal Project managers: Inger Haugsgjerd, WWF Verdens naturfond and Christian Neumann, GRID-Arendal


Få siste nytt på nettsiden vår ► https://www.wwf.no/ 

Følg oss på Facebook ► https://www.facebook.com/WWFNorge/ 

Følg oss på Instagram ► https://www.instagram.com/wwfnorge/ 

Følg oss på Twitter ► https://twitter.com/wwfnorge


Year: 2020

Produced by: WWF Verdens naturfond

Tags: climate change coral reefs ecosystem ocean management oceans promotional video

Related activities

View all activities

Related publications

View all publications