We use cookies to imporve your experience. By using our site, you consent to our cookie policy Learn more
arrow arrow_up breadcrumb-chevron-right breadcrumb-home dropdown-arrow-down loader GALogoWUNEP GALogo2018 GALogo2019 menu read-more-plus rrss-email rrss-facebook rrss-flickr rrss-instagram rrss-linkedin rrss-twitter rrss-vimeo rrss-youtube rrss_google_plus rrss_skype rrss_web pdf search share Completed In Process Ideas In Develpment Toogle Toogle Thumbnail View List View play close filter-collapse filter edit media_photo_library media_video_library graphics pictures videos collections next

Økonomisk forskning har stort sett ignorert Arktis og nordområdene

01 May 2020

Neste år blir Arktisk råd 25 år. Organisasjonen, som startet som et miljøsamarbeid i 1991, har etter hvert blitt et vellykket samarbeid mellom de åtte arktiske landene: USA, Canada, Russland og de fem nordiske landene. Rådet har produsert mange viktige kunnskapsbaserte oversiktsrapporter om forhold i Arktis som har blitt viktige kunnskapsgrunnlag for både nasjonal, arktisk og internasjonal politikk og avtaler. Avtalen om organiske miljøgifter er et godt eksempel. Arktisk råd er kjent for sitt arbeid med miljøspørsmål som klimaendringer der det ellers ikke er mulig å oppnå noen felles erklæring for tiden. Mindre kjent, men like viktig for det arktiske samarbeidet, er søkelyset på bærekraftig utvikling i den arktiske regionen, inkludert ambisjoner om å fremme økonomisk utvikling og å integrere urfolk i beslutningsprosesser. I løpet av disse 25 årene har Arktisk råd også etablert to selvstendige organisasjoner: Arctic Economic Council og University of the Arctic – UArctic.

Status: Completed

Type: Staff Publications

Author: Lars Kullerud

Year of publication: 2020

Publisher: Magma

Tags: Arctic climate change indigenous peoples

Read More