We use cookies to imporve your experience. By using our site, you consent to our cookie policy Learn more
arrow arrow_up breadcrumb-chevron-right breadcrumb-home dropdown-arrow-down loader GALogoWUNEP GALogo2018 GALogo2019 menu read-more-plus rrss-email rrss-facebook rrss-flickr rrss-instagram rrss-linkedin rrss-twitter rrss-vimeo rrss-youtube rrss_google_plus rrss_skype rrss_web pdf search share Completed In Process Ideas In Develpment Toogle Toogle Thumbnail View List View play close filter-collapse filter edit media_photo_library media_video_library graphics pictures videos collections next

Raet Nasjonalpark: Hva Betyr Naturmiljøet i den Marine Nasjonalparken for oss Mennesker?

14 Aug 2019

Raet nasjonalpark er en marin nasjonalpark, som omfatter ca. 607 kvadratkilometer av kystnaturen og havet utenfor kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad – fra kommunegrensen mot Risør i øst til Valøyene utenfor Fevik i Grimstad kommune i vest. Hele 98 % av arealet er definert som sjø og sjøbunn. Dette arealet strekker seg fra kysten og langt til havs – inntil 12 nautiske mil (22 km) fra de ytterste øyer og holmer i skjærgården.


Opprettelsen av Raet nasjonalpark i 2016 la grunnlaget for at også kommende generasjoner kan skape minner fra vakker og gavmild kystnatur. Raet nasjonalpark ligger i og nær områder med høy befolkningstetthet og sterke nærings- og friluftsinteresser. Samspillet mellom vern og bærekraftig bruk er derfor viktig.

Author: Christian Neumann, Guri Sogn Andersen, Øivind Berg, Hege Gundersen, Jan Atle Knutsen, Runa S. Lindebjerg, Frithjof Moy, Maria Potouroglou

Year of publication: 2019

Publisher: Norsk nettverk for blå skog

Place of publication: Arendal

Tags: Raet National Park Norway

Read More

Related Sustainable Development Goals

GRID-Arendal's activities support the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Partners

GRID-Arendal's activities are nearly always a cooperative undertaking made possible through collaboration with partners and donors.